+606-959 2526
One Stop Agriculture Supplier.

Aquagro

Colorlib Template

Aquagro

Product Description :

‘AQUAGRO’ adalah hasil penyelidikan dari Sykt. Aquatrols, USA, pakar dalam pengurusan air tanah. Ia mendapat pengiktiratan dari kebanyakan Universiti dimana ianya boleh diuraikan oleh mikrob. ‘AQUAGRO’ mendapat sambutan yang amat menggalakkan di bidang pertanian, terutamanya pada padang rumput dan padang golf, tapak semaian dan taman bunga, melebihi jangkamasa 30 tahun.